Menu
Loading…

Kvaliteta života kroz životni vijek - izazovi i preporuke

07. - 10.11.2018. | sv. Martin na Muri

Kvaliteta života kroz životni vijek - izazovi i preporuke

07. - 10.11.2018. | sv. Martin na Muri

fotografije - Kristijan Bajzek
A+ A A-

Pozvani predavači

Plenarni predavači:

1Prof.dr.sc. Richard Lucas je profesor psihologije na Sveučilištu Michigan State. Doktorirao je na Sveučilištu Illinois u Urbana-Champaignu. Dr. Lucas istražuje uzroke, posljedice i načine mjerenja subjektivne dobrobiti. Pri tome je najviše usredotočen na tri međusobno povezana pitanja: 1) Istražuje povezanost osobina ličnosti i dobrobiti (osobito odnos ekstraverzije i pozitivnog afekta), čime nastoji doći do novih spoznaja o funkcijama emocija i mehanizmima koji su temelji crta ličnosti; 2) Istražuje opća pitanja o korelatima, uzrocima i posljedicama subjektivne dobrobiti (kao npr. u kojoj su mjeri čimbenici poput dobi, spola, bračnog statusa i nezaposlenosti povezani s dobrobiti), često koristeći longitudinalne podatke iz velikih, nacionalno reprezentativnih panel istraživanja kako bi procijenio u kojoj se mjeri ljudi mogu prilagoditi velikim životnim događajima; 3) Istražuje metodološka pitanja, usredotočujući se na kvalitetu mjera koje koristimo za procjenu ličnosti i dobrobiti. Osim toga, osobito je zainteresiran za pitanja mogućnosti replikacije istraživanja u psihologiji, te je uključen u nastojanja promicanja replikacije i poboljšanja istraživačkih praksi u psihologiji, kao i drugim znanostima. Objavio je preko devedeset znanstvenih radova unutar ovih tema, zajedno s desecima poglavlja u knjigama. Također je koautor knjige Dobrobit za javnu politiku, ko-urednik knjiga o korištenju sekundarne analize podataka i knjiga o mjeri u kojoj se sreća može promijeniti. Dr. Lucas je član Association for Psychological Science i Society for Personality and Social Psychology, a nedavno je osvojio Carol and Ed Diener award za doprinos u području psihologije ličnosti. Dr. Lucas je bio suradnik urednika časopisa Journal of Personality and Social Psychology i glavni urednik za časopis Journal of Research in Personality.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

2Prof dr.sc. Ruut Veenhoven je sveučilišni profesor u području sociologije, socijalne psihologije i sociologije seksualnosti. Profesor je emeritus "društvenih uvjeta za ljudsku sreću" na Erasmus University Rotterdam u Nizozemskoj, gdje je trenutno uključen u Erasmus Happiness Economics Research Organization, te je također profesor na Sveučilištu North-West u Južnoj Africi, gdje je uključen u istraživački program Optentia. Voditelj je i osnivač World Database of Happiness, kao i osnivač i urednik časopisa Journal of Happiness Studies. Njegova istraživanja uglavnom su usredotočena na "sreću" u smislu subjektivnog uživanja u životu. Jedno od njegovih područja istraživanja je 'sreća i javni izbor', čiji je cilj stvoriti znanstveno utemeljene osnove za stvaranje politika koje imaju za cilj što veću sreću za što veći broj ljudi. Drugo važno područje istraživanja je "sreća i privatni izbor", čija je svrha stvoriti znanstveno utemeljenu bazu podataka o suočavanju s velikim životnim izborima, kao što je imati djecu, ili ići u prijevremenu mirovinu. U kontekstu istraživanja sreće i privatnih izbora, prof. Veenhoven uključen je u veliku longitudinalnu studiju 'Pokazatelj sreće', koja je dostupna na internetu na adresi http://www.gelukswijzer.nl/hi. Istraživao je i objavljivao radove također o pobačaju, ljubavi, braku i roditeljstvu.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Web: https://personal.eur.nl/veenhoven

3Prof.dr.sc. Michael Eid profesor je metodologije i evaluacije na Freie Universität Berlin u Njemačkoj. Studirao je psihologiju na sveučilištima u Mannheimu i Trieru u Njemačkoj, a 1994. godine stekao je doktorat na Sveučilištu u Trieru. Od tada je bio profesor na različitim njemačkim i švicarskim sveučilištima, kao i gostujući istraživač na Sveučilištu Illinois (SAD). Bio je glavni urednik časopisa Diagnostica and Methods of Psychological Research – Online, te je osnovao i bio ko-urednik časopisa Methodology – European Journal of Research Methods in the Social and Behavioral Sciences. Također je bio urednik časopisa Journal of Positive Psychology. Njegova su istraživanja usmjerena na različita područja metodoloških i primijenjenih istraživanja. Jedna od njegovih glavnih tema istraživanja je razvoj psihometrijskih modela za longitudinalna i višemetodska istraživanja. On radi na temeljima teorija mjerenja višedimenzionalnih latentnih modela kao što je bifaktorski model. Njegova primijenjena istraživanja usmjerena su na prilagodbu životnim događajima (npr. nezaposlenost), analizi intraindividualne varijabilnosti raspoloženja, regulaciji raspoloženja i emocija, kulturnim razlikama u subjektivnoj dobrobiti i sl.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

4Prof.dr.sc. Ad Vingerhoets završio je studij psihologije na Sveučilištu Tilburg u Nizozemskoj. Svoju doktorsku disertaciju "Psihosocijalni stres: eksperimentalni pristup, životni događaji, suočavanje i psihološko funkcioniranje" napravio je na Sveučilištu u Tilburgu pod mentorstvom prof.dr. Joop Hettema. Radio je na Sveučilištu Nijmegen, De Vrije Universiteit of Amsterdam i Helen Dowling Institut za biopsihosocijalnu medicinu u Rotterdamu. Bio je tajnik Odbora za stres i zdravlje Nizozemskog zdravstvenog vijeća. Tijekom svoje karijere usavršavao se u područjima stresa, psiho-onkologije, emocija, psihosomatike i kvalitete života. Dobitnik je brončane medalje Finskog društva za psihijatriju za istraživanje stresa. Godine 1988. započeo je svoje prve studije o plakanju, čemu je posvetio 30 godina istraživanja koristeći širok spektar istraživačkih metoda iz različitih teorijskih pristupa. Danas je ponovno zaposlen na Sveučilištu Tilburg, na Odjelu za medicinsku i kliničku psihologiju. Izvodi kolegije vezane uz teme kao što su Okoliš i zdravlje, Klinička psihologija zdravlja i emocija: znanstveni i klinički aspekti. Objavio je 19 knjiga (o stresu, medicinskoj psihologiji, nostalgiji, ljubavi, emocijama i plaču) i napisao je više od 400 članaka u akademskim časopisima. Osnivač je i predsjednik Tilburg Science Café, a također je uključen u organizaciju niza međunarodnih konferencija Sveučilišta u Tilburgu iz područja emocija, zdravlja i dobrobiti. Njegove publikacije i istraživački rad privlače veliku pažnju u međunarodnoj znanstvenoj zajednici.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

5Prof.dr.sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan je znanstvena savjetnica u trajnom zvanju u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Doktorirala je iz područja psihologije rada 1989. na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1979. do 1992. godine radila je u Laboratoriju za psihofiziologiju rada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, a od 1992. radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, gdje je imenovana pomoćnicom ravnatelja u lipnju 1999. Vodila je pet međunarodnih i 10 nacionalnih znanstvenih projekata te sudjelovala u realizaciji još dvadesetak projekata. Trenutno vodi projekt “CRO-WELL Hrvatsko longitudinalno istraživanje dobrobiti” uz financijsku potporu Hrvatske zaklade za znanost. Od 1996. - 2001. bila je glavna i odgovorna urednica časopisa "Društvena istraživanja". Od 2004. - 2007. i 2011. - 2013. bila je član Nacionalnog vijeća za znanost, te predsjednica Područnog znanstvenog vijeća za društvene znanosti, a od 2009. - 2013. članica Matičnog odbora za polje psihologije. Od 2010. - 2015. bila je nacionalni predstavnik u Odboru COST-a za područje ICOH-„Pojedinci, društvo, kultura i zdravlje“. 2017. imenovana je ekspertom za područje ”Radni uvjeti i održivi rad“ zaklade EUROFOUND (Europska zaklada za poboljšanje uvjeta života i rada, Dublin). Dobitnica je Godišnje državne nagrade za znanost RH za 2008. godinu te priznanja “Marulić: Fiat Psychologia” za osobiti doprinos razvoju primijenjene psihologije. Znanstveni interesi su joj iz područja kvalitete života, subjektivnih pokazatelja dobrobiti, psihofiziologije rada i psihosocijalnih posljedica starenja. Objavila je 95 znanstvenih članaka, dvije monografije, uredila tri zbornika radova te izlagala na 60 međunarodnih i 35 domaćih znanstvenih konferencija.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

6Prof.dr.sc. Marina Ajduković se više od 30 godina sustavno kao istraživačica i zagovarateljica prava i dobrobiti djece bavi djecom koja odrastaju u rizičnim okolnostima. Samo u proteklih 10 godina vodila je na nacionalnoj i međunarodnoj razini sljedeće znanstvene projekte: Epidemiološko istraživanje zanemarivanja i zlostavljanja djece (FP7 projekt, 2009. - 2013.), Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (MZSS, 2006. - 2013.). Trenutno vodi projekt: Ekonomske teškoće, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenta u razdoblju ekonomske krize, koji podupire Hrvatska zaklada za znanost (2015. - 2019.). Kontinuirano surađuje s UNICEF-om te je do sada vodila tri značajna akcijska projekta: Prevencija separacije i rane intervencije s obiteljima pod rizikom (2006. - 2008.), Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb (2013. - 2015.) i Razvoj indikatora dobrobiti djece u Hrvatskoj (2016. - 2017.). Kao dio suradnje s UNICEF-om trenutno vodi program Sustavna podrška obiteljima s djecom: Procjenjivanje i smanjivanje rizika za dobrobit djece (2017. – 2020.).

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Suorganizatori -  Hrvatska psihološka komora | Društvo psihologa Varaždin
Društvo psihologa Primorsko-goranske županije | Društvo psihologa Krapinsko – zagorske županije
Koncept & izrada Kom@ / Otvoreni Kod 2018 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo