Upozorenje
  • JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 360
Menu
Loading…

Kvaliteta života kroz životni vijek - izazovi i preporuke

07. - 10.11.2018. | sv. Martin na Muri

Kvaliteta života kroz životni vijek - izazovi i preporuke

07. - 10.11.2018. | sv. Martin na Muri

fotografije - Kristijan Bajzek
A+ A A-

Opće upute za prijavu aktivnosti na 26. GKHP

 
Programski odbor poziva Vas da svoje aktivnosti na 26. GKHP „Kvaliteta života kroz životni vijek – izazovi i preporuke“ prijavite do 27. kolovoza 2018. Prijave se zaprimaju isključivo putem online obrasca za prijavu na stranici skupa. Prijave zaprimljene drugim putem ili nakon roka za prijavu, kao i prijave koje nisu izrađene u skladu s ovim uputama neće biti razmatrane.
 
Povratnu informaciju o odluci Programskog odbora o (ne)prihvaćanju prijave sudionici će dobiti do 1.10.2018. Sudionici čija je prijava prihvaćena dužni su se pravovremeno registrirati kako bi njihova aktivnost bila uključena u program skupa i knjigu sažetaka.
 
Program 26. GKHP obuhvatit će prvenstveno izvorna znanstvena i stručna priopćenja te druge aktivnosti (npr. okrugle stolove, radionice itd.) koji pridonose rasvjetljavanju i razumijevanju uloge i doprinosa psihologije i psihologa promoviranju kvalitete života.To ne isključuje mogućnost prijave aktivnosti koje su izvan okvira središnje teme i bave se drugim temama koje su također važne za psihologiju.
26. GKHP je znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem. Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski. Sažetke koji jezično odstupaju od standarda odabranoga jezika Programski odbor neće razmatrati.
 
Na 26. GKHP jedan autor može prijaviti najviše tri aktivnosti i samo na jednoj biti jedini ili prvi autor (navedeno vrijedi za usmena izlaganja dok za ostale aktivnosti nema ograničenja). Pri prijavljivanju aktivnosti u online obrascu mora se naznačiti oblik sudjelovanja. Pojedini oblici sudjelovanja detaljnije su opisani u nastavku ovih uputa, uključujući naputke za pripremu sažetka. Neovisno o odabranom obliku sudjelovanja, autori trebaju voditi računa i o sljedećem:
 
Autori su odgovorni za točnost svih navoda u prijavljenom sažetku. Korekcije nakon prijave sažetka neće biti moguće.
 
Pri prijavljivanju sažetka empirijskog rada treba voditi računa da istraživanje koje se referira mora biti u cijelosti završeno te da isti rezultati nisu drugdje prezentirani niti objavljeni. Ako postupak prikupljanja podataka ili njihove analize nije dovršen, kao i u slučaju da su isti rezultati već prezentirani drugdje, Programski odbor prijavu neće razmatrati.
 
U slučaju spriječenosti sudjelovanja na skupu, od autora čija je aktivnost prihvaćena i uključena u program očekuje se da o tome na vrijeme obavijesti Programski odbor. Ako se radi o osobi koja je u prijavi navedena kao autor koji prezentira koautorski rad, Programski odbor treba biti obaviješten o tome tko će od prijavljenih koautora prezentirati rad. Druge zamjene izlagača i naknadne izmjene prijavljenih aktivnosti nisu moguće.
na vrh članka
Organizator - Hrvatsko psihološko društvo
Suorganizatori -  Hrvatska psihološka komora | Društvo psihologa Varaždin
Društvo psihologa Primorsko-goranske županije | Društvo psihologa Krapinsko – zagorske županije
Koncept & izrada Kom@ / Otvoreni Kod 2018 © Hrvatsko psihološko društvo. Sva prava pridržana.
logo